+381 (0) 60 692 6691
Vrnjačka Banja, Tržni centar Pijaca 1/6

Knjige

Preduzeće SaTCIP d.o.o. Vrnjačka Banja, publikuje stručne i naučne knjige i monografije, univerzitetske i drugu stručnu literaturu uglavnom iz tehničkih i prirodnih nauka.

Redni broj

Naziv

Cena

1

Zbornik RaDMI 2009 volume 3

833.33

2

Časopis JRaDMI Volume 1 no. 1

462.96

3

Časopis JRaDMI Volume 1 no. 2

462.96

4

Knjiga SIX SIGMA

555.55

5

Knjiga Bajesijanski pristup

555.55

6

Knjiga Primena kvantitativnih metoda

555.55

7

Zbornik RaDMI 2010 volume 1

1.851.85

8

Zbornik RaDMI 2010 volume 2

1.851.85

9

Knjiga Veliki svetski izvođači na harmonici

185.18

10

Časopis JRaDMI Volume 1 no. 3

462.96

11

Časopis JRaDMI Volume 1 no. 4

462.96

12

Časopis JRaDMI Volume 2 no. 1

462.96

13

Časopis JRaDMI Volume 2 no. 2

462.96

15

Knjiga KATIA V5R17

925.92

16

Informatika 2

462.96

17

Harmonika u umetničkoj muzici u Srbiji

185.18

18

Organizacija i okruženje

833.33

19

Zbornik RaDMI 2010 volume 1

1.851.85

20

Zbornik RaDMI 2010 volume 2

1.851.85

21

 Zbornik EMoNT 2010

1.851.85

22

Menadž. Osigur. imov. i lica u rudarstvu

925.92

Naša izdanja