+381 (0) 60 692 6691
Vrnjačka Banja, Tržni centar Pijaca 1/6

Dečje oči u ogledalu sela – Života Trifunović

Za izdavača: PORESKI SAVETNIK Kruševac, Cara Lazara 142 POEZIJASCG Ciklus – PoezijaSCG za decu

Glavni i odgovorni urednik: Ljubodrag Obradović
Urednik knjige: Sanja Petrović
Lektor: Sanja Petrović
Recenzenti: Sanja Petrović, Momir Dragićević
Dizajn korica i ilustracija u knjizi: Dunja Petrović
Dizajn znaka *POEZIJASCG*: Zorica Brkić
Grafička priprema: Sanja Petrović
Priprema za štampu: Ljubodrag Obradović
Štampa: SaTCIP DOO, Vrnjačka Banja

Kategorija: Digitalna štampa/radovi
Objavljeno: June / 8 / 2012

Novosti

Akcije